Veiligheid & Kwaliteit

Vos Indu Service BV hecht veel waarde aan veiligheid & kwaliteit. Wij zijn VCA** gecertificeerd. Om het proces te waarborgen maken we gebruik van het QSHE Management systeem van Vario en extern veiligheidskundigen via Incontroll. Onze doelstelling is een veilige en gezonde werkomgeving creëren voor onze medewerkers en betrokken partijen. Door het werken volgens de geldende normen, het goed opleiden van onze werknemers en kwalitatief hoogwaardig materiaal in te kopen en te laten keuren kunnen we de kwaliteit waarborgen.